جستجو

اهمیت لایه بردار

پوست، بعنوان اولین بخش تشکیل دهنده دستگاه پوششی بدن، سنگین ترین، وسیعترین و درحقیقت یکی از پیچیده ترین و پرکارترین اعضای تشکیل دهنده بدن به شمارمی آید. بطور کلی در یک فرد بالغ پوست بدن سطحی معادل 2 متر مربع و وزنی معادل 4 کیلوگرم را دارا میباشد. قطر و ضخامت پوست بین 7/0 تا 4میلی متر متغیر می باشد که در مناطق مختلف بدن متفاوت است. محافظت از بدن در برابر آسیب های فیزیکی و محیطی مانند شرایط نامطلوب جوی، آلودگی های شیمیایی و تابشهای زیانبار نور خورشید، جلوگیری از ورود میکروب ها و میکروارگانیسم ها به بدن، دفع مواد مضر ناشی از فعالیت های متابولیسمی، ایجاد حس لامسه، تنظیم میزان مایعات و آب بدن و تنظیم و کنترل دمای بدن از جمله مهمترین عملکرد های پوست بدن به شمار میرود. از لحاظ بافت شناسی پوست از سه لایه با نامهای اپیدرم(EPIDERMIS) ، درم(Dermis) و هیپودرم(Hypodermis) یا بافت زیر جلدی تشکیل شده است.

برای اطلاعات بیشتر به صفحه پرودرما مراجعه نمایید

انصراف از نظر
آرشیو بلاگ
فیلتر
الویت
نوع نمایش